پرینت جزئیات
: تلفن 021-88558004 : آدرس خیابان بهشتی (عباس آباد) بعد از بخارست پلاک 410
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 20190430 نام تور تور استانبول 10 به 13 اردیبهشت تعداد شب 3 مقصد نهایی ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/04/30 شمسی : 1398/02/10 روزهای حرکت سه شنبه /
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Florya Park()هتل Florya Park
تماس بگیرید
27,500,000
 
 
 
BLUE WAY CITY()هتل BLUE WAY CITY (BB)HARBIYE
تماس بگیرید
30,900,000
 
 
 
Icon()هتل Icon (BB)
تماس بگیرید
32,900,000
 
 
 
BLUE WAY HISTORICAL()هتل BLUE WAY HISTORICAL (BB)HARBIYE
تماس بگیرید
33,900,000
 
 
 
DORA()هتل DORA (BB)
تماس بگیرید
34,500,000
 
 
 
SURMELI()هتل SURMELI (BB)BESIKTAS
تماس بگیرید
38,900,000
 
 
 
GOLDEN PARK()هتل GOLDEN PARK (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
39,900,000
 
 
 
BIZ CEVAHIR()هتل BIZ CEVAHIR (BB)GAYRATTEPE
تماس بگیرید
40,700,000
 
 
 
CARLTON()هتل CARLTON (BB)LALELI
تماس بگیرید
40,700,000
 
 
 
CROWN PLAZA()هتل CROWN PLAZA (BB)HARBIYE
تماس بگیرید
40,900,000
 
 
 
DEDEMAN()هتل DEDEMAN (BB)BESIKTAS
تماس بگیرید
41,500,000
 
 
 
GRAND CEVAHIR()هتل GRAND CEVAHIR (BB)SISLI
تماس بگیرید
41,900,000
 
 
 
GRAND OZTANIK()هتل GRAND OZTANIK (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
42,700,000
 
 
 
KONAK()هتل KONAK (BB)HARBIYE
تماس بگیرید
43,500,000
 
 
 
MERCURE()هتل MERCURE (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
43,900,000
 
 
 
MERCURECITY BOSPHORUS()هتل MERCURECITY BOSPHORUS (BB)BESIKTAS
تماس بگیرید
45,500,000
 
 
 
GOLDEN AGE()هتل GOLDEN AGE (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
47,900,000
 
 
 
MERCURE BOMONTI()هتل MERCURE BOMONTI (BB)
تماس بگیرید
49,500,000
 
 
 
ELITE WORLD()هتل ELITE WORLD (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
57,500,000
 
 
 
CVK PARK BOSPHORUS()هتل CVK PARK BOSPHORUS (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
72,500,000
 
 
 
هتل قیمت به ریال

Florya Park()هتل Florya Park

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 27,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BLUE WAY CITY()هتل BLUE WAY CITY (BB)(HARBIYE)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 30,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Icon()هتل Icon (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 32,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BLUE WAY HISTORICAL()هتل BLUE WAY HISTORICAL (BB)(HARBIYE)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 33,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DORA()هتل DORA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 34,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SURMELI()هتل SURMELI (BB)(BESIKTAS)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 38,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GOLDEN PARK()هتل GOLDEN PARK (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 39,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BIZ CEVAHIR()هتل BIZ CEVAHIR (BB)(GAYRATTEPE)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 40,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CARLTON()هتل CARLTON (BB)(LALELI)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 40,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CROWN PLAZA()هتل CROWN PLAZA (BB)(HARBIYE)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 40,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DEDEMAN()هتل DEDEMAN (BB)(BESIKTAS)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 41,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND CEVAHIR()هتل GRAND CEVAHIR (BB)(SISLI)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 41,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND OZTANIK()هتل GRAND OZTANIK (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 42,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KONAK()هتل KONAK (BB)(HARBIYE)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 43,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MERCURE()هتل MERCURE (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 43,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MERCURECITY BOSPHORUS()هتل MERCURECITY BOSPHORUS (BB)(BESIKTAS)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 45,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GOLDEN AGE()هتل GOLDEN AGE (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 47,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MERCURE BOMONTI()هتل MERCURE BOMONTI (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 49,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELITE WORLD()هتل ELITE WORLD (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 57,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CVK PARK BOSPHORUS()هتل CVK PARK BOSPHORUS (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 72,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر لیدر فارسی زبان ، بیمه ، ترانسفر رفت و برگشت ، گشت شهری با ناهار
توضیحات

ساعت پرواز : رفت :17:15 ، برگشت :12:15