پرینت جزئیات
: تلفن 021-88558004 : آدرس خیابان بهشتی (عباس آباد) بعد از بخارست پلاک 410
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 20181129 نام تور تور کوالالامپور 24 به 1 بهمن تعداد شب 7 مقصد نهایی ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 7% اعتبار تور میلادی : 2019/01/14 شمسی : 1397/10/24 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Sani Hotel()هتل Sani Hotel (BB)کوالالامپور
63,950,000
45,950,000
45,900,000
33,950,000
35,950,000
Pacific Express Hotel()هتل Pacific Express Hotel کوالالامپور
63,950,000
45,950,000
45,950,000
33,950,000
35,900,000
Federal()هتل Federal (BB)کوالالامپور
84,950,000
56,950,000
56,950,000
35,950,000
37,950,000
Pacific Regency()هتل Pacific Regency (BB)کوالالامپور
90,950,000
59,950,000
59,950,000
51,500,000
52,500,000
Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur()هتل Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur (BB)کوالالامپور
92,950,000
60,500,000
60,500,000
40,950,000
42,950,000
Hotel Maya Kuala Lumpur()هتل Hotel Maya Kuala Lumpur (BB)کوالالامپور
115,000,000
71,950,000
71,950,000
51,950,000
54,950,000
Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection()هتل Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection (BB)کوالالامپور
117,000,000
72,950,000
72,950,000
53,950,000
55,950,000
Renaissance Kuala Lumpur()هتل Renaissance Kuala Lumpur (BB)کوالالامپور
124,000,000
74,950,000
74,950,000
56,950,000
58,950,000
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel()هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel   (TOP)(BB)کوالالامپور
126,500,000
79,950,000
79,950,000
62,950,000
65,950,000
Grand Millennium Kuala Lumpur()هتل Grand Millennium Kuala Lumpur   (TOP)(BB)کوالالامپور
128,900,000
81,950,000
81,950,000
64,950,000
67,950,000
JW Marriott()هتل JW Marriott   ((lux))(BB)کوالالامپور
169,950,000
95,000,000
95,000,000
77,950,000
78,950,000
Banyan Tree Kuala Lumpur()هتل Banyan Tree Kuala Lumpur   ((lux))(BB)کوالالامپور
278,950,000
156,000,000
156,000,000
156,000,000
156,000,000
هتل قیمت به ریال

Sani Hotel()هتل Sani Hotel (BB)(کوالالامپور)

یک تخته 63,950,000
دو تخته 45,950,000
نفر سوم 45,900,000
کودک 6-2 33,950,000
کودک 12-6 35,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific Express Hotel()هتل Pacific Express Hotel (کوالالامپور)

یک تخته 63,950,000
دو تخته 45,950,000
نفر سوم 45,950,000
کودک 6-2 33,950,000
کودک 12-6 35,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Federal()هتل Federal (BB)(کوالالامپور)

یک تخته 84,950,000
دو تخته 56,950,000
نفر سوم 56,950,000
کودک 6-2 35,950,000
کودک 12-6 37,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific Regency()هتل Pacific Regency (BB)(کوالالامپور)

یک تخته 90,950,000
دو تخته 59,950,000
نفر سوم 59,950,000
کودک 6-2 51,500,000
کودک 12-6 52,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur()هتل Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur (BB)(کوالالامپور)

یک تخته 92,950,000
دو تخته 60,500,000
نفر سوم 60,500,000
کودک 6-2 40,950,000
کودک 12-6 42,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hotel Maya Kuala Lumpur()هتل Hotel Maya Kuala Lumpur (BB)(کوالالامپور)

یک تخته 115,000,000
دو تخته 71,950,000
نفر سوم 71,950,000
کودک 6-2 51,950,000
کودک 12-6 54,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection()هتل Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection (BB)(کوالالامپور)

یک تخته 117,000,000
دو تخته 72,950,000
نفر سوم 72,950,000
کودک 6-2 53,950,000
کودک 12-6 55,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Renaissance Kuala Lumpur()هتل Renaissance Kuala Lumpur (BB)(کوالالامپور)

یک تخته 124,000,000
دو تخته 74,950,000
نفر سوم 74,950,000
کودک 6-2 56,950,000
کودک 12-6 58,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel()هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel   (TOP)(BB)(کوالالامپور)

یک تخته 126,500,000
دو تخته 79,950,000
نفر سوم 79,950,000
کودک 6-2 62,950,000
کودک 12-6 65,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Millennium Kuala Lumpur()هتل Grand Millennium Kuala Lumpur   (TOP)(BB)(کوالالامپور)

یک تخته 128,900,000
دو تخته 81,950,000
نفر سوم 81,950,000
کودک 6-2 64,950,000
کودک 12-6 67,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

JW Marriott()هتل JW Marriott   ((lux))(BB)(کوالالامپور)

یک تخته 169,950,000
دو تخته 95,000,000
نفر سوم 95,000,000
کودک 6-2 77,950,000
کودک 12-6 78,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Banyan Tree Kuala Lumpur()هتل Banyan Tree Kuala Lumpur   ((lux))(BB)(کوالالامپور)

یک تخته 278,950,000
دو تخته 156,000,000
نفر سوم 156,000,000
کودک 6-2 156,000,000
کودک 12-6 156,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر گشت شهری هرشهر با ناهار
توضیحات

ساعت پرواز : رفت :21:55 ، برگشت :23:30