پرینت جزئیات
: تلفن 021-88558004 : آدرس خیابان بهشتی (عباس آباد) بعد از بخارست پلاک 410
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 20181120 نام تور تور باکو 14 به 18 دی تعداد شب 3 مقصد نهایی ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 6% اعتبار تور میلادی : 2019/01/04 شمسی : 1397/10/14 روزهای حرکت چهارشنبه /
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Ariva Hotel Baku()هتل Ariva Hotel Baku (BB)باکو
44,950,000
34,950,000
34,950,000
23,950,000
24,950,000
Diplomat Hotel Baku()هتل Diplomat Hotel Baku (BB)باکو
45,950,000
35,950,000
35,950,000
24,950,000
25,950,000
Shah Palace Hotel()هتل Shah Palace Hotel (BB)باکو
54,950,000
42,950,000
42,950,000
34,950,000
36,950,000
Sapphire()هتل Sapphire (BB)باکو
60,950,000
49,950,000
49,950,000
40,950,000
42,950,000
Grand Europe()هتل Grand Europe (BB)باکو
66,950,000
55,950,000
55,950,000
46,950,000
48,950,000
Boutique 19 Hotel()هتل Boutique 19 Hotel   (TOP)(BB)باکو
68,950,000
57,950,000
57,950,000
49,950,000
51,950,000
Intourist Hotel Baku Autograph Collection()هتل Intourist Hotel Baku Autograph Collection (BB)باکو
70,950,000
59,500,000
59,950,000
52,950,000
54,950,000
Boulevard Hotel Baku Autograph Collection()هتل Boulevard Hotel Baku Autograph Collection (BB)باکو
70,950,000
59,950,000
59,950,000
52,950,000
54,950,000
Pullman Baku()هتل Pullman Baku   (TOP)(BB)باکو
77,950,000
67,950,000
67,950,000
59,950,000
63,950,000
Fairmont Baku at the Flame Towers()هتل Fairmont Baku at the Flame Towers   (TOP)(BB)باکو
91,950,000
79,950,000
79,950,000
63,950,000
65,950,000
Four Seasons Hotel Baku()هتل Four Seasons Hotel Baku   ((lux))(BB)باکو
91,950,000
79,950,000
79,950,000
63,950,000
65,950,000
Hilton Baku()هتل Hilton Baku   ((lux))(BB)باکو
109,950,000
90,950,000
90,950,000
83,950,000
85,950,000
هتل قیمت به ریال

Ariva Hotel Baku()هتل Ariva Hotel Baku (BB)(باکو)

یک تخته 44,950,000
دو تخته 34,950,000
نفر سوم 34,950,000
کودک 6-2 23,950,000
کودک 12-6 24,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Diplomat Hotel Baku()هتل Diplomat Hotel Baku (BB)(باکو)

یک تخته 45,950,000
دو تخته 35,950,000
نفر سوم 35,950,000
کودک 6-2 24,950,000
کودک 12-6 25,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Shah Palace Hotel()هتل Shah Palace Hotel (BB)(باکو)

یک تخته 54,950,000
دو تخته 42,950,000
نفر سوم 42,950,000
کودک 6-2 34,950,000
کودک 12-6 36,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sapphire()هتل Sapphire (BB)(باکو)

یک تخته 60,950,000
دو تخته 49,950,000
نفر سوم 49,950,000
کودک 6-2 40,950,000
کودک 12-6 42,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Europe()هتل Grand Europe (BB)(باکو)

یک تخته 66,950,000
دو تخته 55,950,000
نفر سوم 55,950,000
کودک 6-2 46,950,000
کودک 12-6 48,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Boutique 19 Hotel()هتل Boutique 19 Hotel   (TOP)(BB)(باکو)

یک تخته 68,950,000
دو تخته 57,950,000
نفر سوم 57,950,000
کودک 6-2 49,950,000
کودک 12-6 51,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intourist Hotel Baku Autograph Collection()هتل Intourist Hotel Baku Autograph Collection (BB)(باکو)

یک تخته 70,950,000
دو تخته 59,500,000
نفر سوم 59,950,000
کودک 6-2 52,950,000
کودک 12-6 54,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Boulevard Hotel Baku Autograph Collection()هتل Boulevard Hotel Baku Autograph Collection (BB)(باکو)

یک تخته 70,950,000
دو تخته 59,950,000
نفر سوم 59,950,000
کودک 6-2 52,950,000
کودک 12-6 54,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman Baku()هتل Pullman Baku   (TOP)(BB)(باکو)

یک تخته 77,950,000
دو تخته 67,950,000
نفر سوم 67,950,000
کودک 6-2 59,950,000
کودک 12-6 63,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Fairmont Baku at the Flame Towers()هتل Fairmont Baku at the Flame Towers   (TOP)(BB)(باکو)

یک تخته 91,950,000
دو تخته 79,950,000
نفر سوم 79,950,000
کودک 6-2 63,950,000
کودک 12-6 65,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Four Seasons Hotel Baku()هتل Four Seasons Hotel Baku   ((lux))(BB)(باکو)

یک تخته 91,950,000
دو تخته 79,950,000
نفر سوم 79,950,000
کودک 6-2 63,950,000
کودک 12-6 65,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hilton Baku()هتل Hilton Baku   ((lux))(BB)(باکو)

یک تخته 109,950,000
دو تخته 90,950,000
نفر سوم 90,950,000
کودک 6-2 83,950,000
کودک 12-6 85,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
توضیحات

ساعت پرواز : رفت 07:30 ، برگشت : 15:20