پرینت جزئیات
: تلفن 021-88558004 : آدرس خیابان بهشتی (عباس آباد) بعد از بخارست پلاک 410
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 13970830 نام تور تور مشهد 18 به 23 دی تعداد شب 5 ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/10/19 میلادی : 2019/01/09 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
زیتون هتل زیتون (FB)
10,900,000
8,900,000
8,900,000
8,900,000
8,900,000
ارم هتل ارم (FB)
10,900,000
8,900,000
8,900,000
8,900,000
8,900,000
مشکات هتل مشکات (FB)
10,900,000
8,900,000
8,900,000
8,900,000
8,900,000
هلیا هتل هلیا (FB)
12,500,000
9,450,000
9,450,000
9,450,000
9,450,000
سهند هتل سهند (FB)
17,500,000
13,500,000
13,500,000
13,500,000
13,500,000
مرمر هتل مرمر (FB)
22,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000
14,500,000
میامی هتل میامی (FB)
20,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
سی نور هتل سی نور (FB)
21,900,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
کیانا هتل کیانا (FB)
24,000,000
15,900,000
15,900,000
15,900,000
15,900,000
الماس هتل الماس
26,500,000
16,900,000
16,900,000
16,900,000
16,900,000
تهران هتل تهران (FB)
27,900,000
18,500,000
18,500,000
18,500,000
18,500,000
قصر طلائی هتل قصر طلائی (FB)
30,000,000
20,500,000
20,500,000
20,500,000
20,500,000
درویشی هتل درویشی (FB)
38,000,000
23,900,000
23,900,000
23,900,000
23,900,000
هتل قیمت به ریال

زیتونهتل زیتون (FB)

یک تخته 10,900,000
دو تخته 8,900,000
نفر سوم 8,900,000
کودک 6-2 8,900,000
کودک 12-6 8,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ارمهتل ارم (FB)

یک تخته 10,900,000
دو تخته 8,900,000
نفر سوم 8,900,000
کودک 6-2 8,900,000
کودک 12-6 8,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

مشکاتهتل مشکات (FB)

یک تخته 10,900,000
دو تخته 8,900,000
نفر سوم 8,900,000
کودک 6-2 8,900,000
کودک 12-6 8,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هلیاهتل هلیا (FB)

یک تخته 12,500,000
دو تخته 9,450,000
نفر سوم 9,450,000
کودک 6-2 9,450,000
کودک 12-6 9,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

سهندهتل سهند (FB)

یک تخته 17,500,000
دو تخته 13,500,000
نفر سوم 13,500,000
کودک 6-2 13,500,000
کودک 12-6 13,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

مرمرهتل مرمر (FB)

یک تخته 22,500,000
دو تخته 14,500,000
نفر سوم 14,500,000
کودک 6-2 14,500,000
کودک 12-6 14,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

میامیهتل میامی (FB)

یک تخته 20,000,000
دو تخته 15,000,000
نفر سوم 15,000,000
کودک 6-2 15,000,000
کودک 12-6 15,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

سی نورهتل سی نور (FB)

یک تخته 21,900,000
دو تخته 15,000,000
نفر سوم 15,000,000
کودک 6-2 15,000,000
کودک 12-6 15,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

کیاناهتل کیانا (FB)

یک تخته 24,000,000
دو تخته 15,900,000
نفر سوم 15,900,000
کودک 6-2 15,900,000
کودک 12-6 15,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

الماسهتل الماس

یک تخته 26,500,000
دو تخته 16,900,000
نفر سوم 16,900,000
کودک 6-2 16,900,000
کودک 12-6 16,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

تهرانهتل تهران (FB)

یک تخته 27,900,000
دو تخته 18,500,000
نفر سوم 18,500,000
کودک 6-2 18,500,000
کودک 12-6 18,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

قصر طلائیهتل قصر طلائی (FB)

یک تخته 30,000,000
دو تخته 20,500,000
نفر سوم 20,500,000
کودک 6-2 20,500,000
کودک 12-6 20,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

درویشیهتل درویشی (FB)

یک تخته 38,000,000
دو تخته 23,900,000
نفر سوم 23,900,000
کودک 6-2 23,900,000
کودک 12-6 23,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
توضیحات

ساعت پرواز : رفت : 10:45 ، برگشت : 22:30