تورهای خارجی ارمنستان

ايروان 24 و 31 تير

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 14000424 نام تور ايروان 24 و 31 تير تعداد شب 3 مقصد نهایی ایروان ایرلاین اير آرمنيا ، آرمنيا كمپاني وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2021/07/31 شمسی : 1400/05/09 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Bella(ایروان)هتل Bella (BB)
95,900,000
85,900,000
 
 
 
DDD(ایروان)هتل DDD (BB)
95,500,000
87,900,000
 
 
 
Village Park(ایروان)هتل Village Park (BB)
97,500,000
88,900,000
 
 
 
Shirak(ایروان)هتل Shirak (BB)
99,500,000
89,500,000
 
 
 
Regineh(ایروان)هتل Regineh (BB)
106,900,000
92,500,000
 
 
 
Nairi(ایروان)هتل Nairi (BB)
106,900,000
92,900,000
 
 
 
Metropol(ایروان)هتل Metropol (BB)
109,900,000
95,500,000
 
 
 
Ani central Inn(ایروان)هتل Ani central Inn (BB)
111,000,000
95,900,000
 
 
 
Hrazdan(ایروان)هتل Hrazdan (BB)
119,000,000
96,200,000
 
 
 
Ani plaza (ایروان)هتل Ani plaza (BB)
119,000,000
96,300,000
 
 
 
Minotel barsam suite (ایروان)هتل Minotel barsam suite (BB)
119,300,000
96,600,000
 
 
 
Royal Plaza(ایروان)هتل Royal Plaza (BB)
125,000,000
101,000,000
 
 
 
Aviatrance(ایروان)هتل Aviatrance (BB)
132,900,000
105,900,000
 
 
 
Congress(ایروان)هتل Congress (BB)
132,900,000
105,900,000
 
 
 
Central(ایروان)هتل Central (BB)
132,900,000
105,900,000
 
 
 
Ararat(ایروان)هتل Ararat (BB)
133,000,000
106,000,000
 
 
 
Erebuni(ایروان)هتل Erebuni (BB)
133,500,000
106,300,000
 
 
 
Opera suite(ایروان)هتل Opera suite (BB)
133,900,000
106,400,000
 
 
 
Imperial(ایروان)هتل Imperial (BB)
137,500,000
108,900,000
 
 
 
Hyatt palace(ایروان)هتل Hyatt palace (BB)
139,900,000
114,900,000
 
 
 
republica(ایروان)هتل republica (BB)
143,900,000
115,900,000
 
 
 
Double tree by hilton (ایروان)هتل Double tree by hilton (BB)
145,900,000
117,900,000
 
 
 
National(ایروان)هتل National (BB)
161,500,000
129,500,000
 
 
 
Radisson blu (ایروان)هتل Radisson blu (BB)
166,500,000
132,500,000
 
 
 
Marriott(ایروان)هتل Marriott (BB)
186,500,000
141,500,000
 
 
 
Grand small luxury(ایروان)هتل Grand small luxury (BB)
200,000,000
145,000,000
 
 
 
هتل قیمت به ریال

Bella(ایروان)هتل Bella (BB)

یک تخته 95,900,000
دو تخته 85,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DDD(ایروان)هتل DDD (BB)

یک تخته 95,500,000
دو تخته 87,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Village Park(ایروان)هتل Village Park (BB)

یک تخته 97,500,000
دو تخته 88,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Shirak(ایروان)هتل Shirak (BB)

یک تخته 99,500,000
دو تخته 89,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Regineh(ایروان)هتل Regineh (BB)

یک تخته 106,900,000
دو تخته 92,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Nairi(ایروان)هتل Nairi (BB)

یک تخته 106,900,000
دو تخته 92,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Metropol(ایروان)هتل Metropol (BB)

یک تخته 109,900,000
دو تخته 95,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ani central Inn(ایروان)هتل Ani central Inn (BB)

یک تخته 111,000,000
دو تخته 95,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hrazdan(ایروان)هتل Hrazdan (BB)

یک تخته 119,000,000
دو تخته 96,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ani plaza (ایروان)هتل Ani plaza (BB)

یک تخته 119,000,000
دو تخته 96,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Minotel barsam suite (ایروان)هتل Minotel barsam suite (BB)

یک تخته 119,300,000
دو تخته 96,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Plaza(ایروان)هتل Royal Plaza (BB)

یک تخته 125,000,000
دو تخته 101,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Aviatrance(ایروان)هتل Aviatrance (BB)

یک تخته 132,900,000
دو تخته 105,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Congress(ایروان)هتل Congress (BB)

یک تخته 132,900,000
دو تخته 105,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Central(ایروان)هتل Central (BB)

یک تخته 132,900,000
دو تخته 105,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ararat(ایروان)هتل Ararat (BB)

یک تخته 133,000,000
دو تخته 106,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Erebuni(ایروان)هتل Erebuni (BB)

یک تخته 133,500,000
دو تخته 106,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Opera suite(ایروان)هتل Opera suite (BB)

یک تخته 133,900,000
دو تخته 106,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Imperial(ایروان)هتل Imperial (BB)

یک تخته 137,500,000
دو تخته 108,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hyatt palace(ایروان)هتل Hyatt palace (BB)

یک تخته 139,900,000
دو تخته 114,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

republica(ایروان)هتل republica (BB)

یک تخته 143,900,000
دو تخته 115,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Double tree by hilton (ایروان)هتل Double tree by hilton (BB)

یک تخته 145,900,000
دو تخته 117,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

National(ایروان)هتل National (BB)

یک تخته 161,500,000
دو تخته 129,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Radisson blu (ایروان)هتل Radisson blu (BB)

یک تخته 166,500,000
دو تخته 132,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Marriott(ایروان)هتل Marriott (BB)

یک تخته 186,500,000
دو تخته 141,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand small luxury(ایروان)هتل Grand small luxury (BB)

یک تخته 200,000,000
دو تخته 145,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر تزريق واكسن كرونا به صورت رايگان
برنامه سفر
  • ويژه تزريق واكسن كرونا به صورت رايگان
توضیحات
    • ويژه تزريق واكسن كرونا به صورت رايگان
    • پكيچ زير داري افزايش نرخ 600 هزار توماني مي باشد
درخواست رزرو