تورهای خارجی ترکیه

استانبول 4 شب

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 202107E نام تور استانبول 4 شب تعداد شب 3 مقصد نهایی استانبول ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2021/07/05 شمسی : 1400/04/14 روزهای حرکت جمعه
گالری
استانبول - استانبول
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Raydell (استانبول)هتل Raydell (BB)
45,050,000
39,750,000
 
35,000,000
39,750,000
TOPKAPI(استانبول)هتل TOPKAPI (BB)TOPKAPI
تماس بگیرید
44,600,000
 
 
 
BERJER(استانبول)هتل BERJER (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
48,440,000
 
 
 
GRAND HILARIUM(استانبول)هتل GRAND HILARIUM (BB)YENI KAPI
تماس بگیرید
49,400,000
 
 
 
Cuento(استانبول)هتل Cuento (BB)
تماس بگیرید
49,400,000
 
 
 
TULIP PERA(استانبول)هتل TULIP PERA (BB)PERA
تماس بگیرید
52,280,000
 
 
 
TULIP CITY(استانبول)هتل TULIP CITY (BB)
تماس بگیرید
52,280,000
 
 
 
CITY CENTER(استانبول)هتل CITY CENTER (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
52,400,000
 
 
 
white monarch(استانبول)هتل white monarch (BB)
تماس بگیرید
54,200,000
 
 
 
GRAND HALIC(استانبول)هتل GRAND HALIC (BB)SISHANE
تماس بگیرید
55,160,000
 
 
 
GRAND HALIC(استانبول)هتل GRAND HALIC (BB)SISHANE
تماس بگیرید
55,160,000
 
 
 
DEDEMAN(استانبول)هتل DEDEMAN (BB)BESIKTAS
تماس بگیرید
59,960,000
 
 
 
HOLIDAY INN(استانبول)هتل HOLIDAY INN (BB)SISLI
تماس بگیرید
60,520,000
 
 
 
CENTRAL PALACE(استانبول)هتل CENTRAL PALACE (BB)TAKSIM
تماس بگیرید
63,800,000
 
 
 
هتل قیمت به ریال

Raydell (استانبول)هتل Raydell (BB)

یک تخته 45,050,000
دو تخته 39,750,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,000,000
کودک 12-6 39,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TOPKAPI(استانبول)هتل TOPKAPI (BB)(TOPKAPI)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 44,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BERJER(استانبول)هتل BERJER (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 48,440,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HILARIUM(استانبول)هتل GRAND HILARIUM (BB)(YENI KAPI)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 49,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Cuento(استانبول)هتل Cuento (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 49,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TULIP PERA(استانبول)هتل TULIP PERA (BB)(PERA)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 52,280,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TULIP CITY(استانبول)هتل TULIP CITY (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 52,280,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CITY CENTER(استانبول)هتل CITY CENTER (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 52,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

white monarch(استانبول)هتل white monarch (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 54,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HALIC(استانبول)هتل GRAND HALIC (BB)(SISHANE)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 55,160,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HALIC(استانبول)هتل GRAND HALIC (BB)(SISHANE)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 55,160,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DEDEMAN(استانبول)هتل DEDEMAN (BB)(BESIKTAS)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 59,960,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HOLIDAY INN(استانبول)هتل HOLIDAY INN (BB)(SISLI)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 60,520,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CENTRAL PALACE(استانبول)هتل CENTRAL PALACE (BB)(TAKSIM)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 63,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر گشت شهری هرشهر با ناهار به صورت جداگانه ، بازدید از تمام مناطق توریستی تمامی شهرها
برنامه سفر

تاریخ رفت : 10و11و12و13و14 تیر

تاریخ برگشت : 14و15و16و17تیرتاریخ رفت 10 تیر : 11:00 با معراج به 14:00 با ایرتور
(55.000-)

تاریخ رفت 11 تیر :20:00 با قشم به 14:40 با ایرتور ( 110.000+)

تاریخ رفت 12 تیر: 11:00 با معراج به 14:00 با ایرتور ( 165.000-)

تاریخ رفت 13 تیر : 15:40 با آسمان به 14:40 با ایرتور ( 275.000+)

تاریخ رفت 14 تیر : 15:40 با آسمان به 14:00 با ایرتور ( 1985.000)


تاریخ رفت 15 تیر : 19:45 با قشم به 14:00 با ایرتور ( 910.000+)


تاریخ رفت 16 تیر : 11:00 با معراج به 14:00 با ایرتور ( 935.000+)


تاریخ رفت 17 تیر : 11:00 با معراج به 14:00 با ایرتور ( 945.000+)


تاریخ رفت 18 تیر : 20:00 با ایرتور به 14:00 با ایرتور ( 800.000+)

توضیحات

10 تیرماه ، 4 شب ، ایران ایر تور.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*