تورهای خارجی گرجستان

تور تفلیس 15 به 18 دی

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 20181123 نام تور تور تفلیس 15 به 18 دی تعداد شب 3 مقصد نهایی تفلیس ایرلاین ایران ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/01/05 شمسی : 1397/10/15 روزهای حرکت جمعه
گالری
تفلیس - تفلیس
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Polo(تفلیس)هتل Polo (BB)
20,500,000
17,500,000
17,500,000
16,950,000
17,000,000
Eurasai(تفلیس)هتل Eurasai (BB)
20,500,000
17,500,000
17,500,000
16,950,000
17,000,000
ASTORIA TBLISI(تفلیس)هتل ASTORIA TBLISI (BB)
29,500,000
21,900,000
21,900,000
16,950,000
19,950,000
GNG(تفلیس)هتل GNG (BB)
31,500,000
22,900,000
22,900,000
16,950,000
19,950,000
Golden Palace(تفلیس)هتل Golden Palace (BB)
34,500,000
25,900,000
25,900,000
16,950,000
23,950,000
Colombi(تفلیس)هتل Colombi (BB)
36,500,000
26,900,000
26,900,000
16,950,000
24,950,000
Vilton(تفلیس)هتل Vilton (BB)
36,500,000
26,900,000
26,900,000
16,950,000
24,950,000
Pereference(تفلیس)هتل Pereference (BB)
73,950,000
47,950,000
47,950,000
16,950,000
40,000,000
BILTMORE(تفلیس)هتل BILTMORE (BB)
117,500,000
74,950,000
74,950,000
16,950,000
74,950,000
هتل قیمت به ریال

Polo(تفلیس)هتل Polo (BB)

یک تخته 20,500,000
دو تخته 17,500,000
نفر سوم 17,500,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 17,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Eurasai(تفلیس)هتل Eurasai (BB)

یک تخته 20,500,000
دو تخته 17,500,000
نفر سوم 17,500,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 17,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ASTORIA TBLISI(تفلیس)هتل ASTORIA TBLISI (BB)

یک تخته 29,500,000
دو تخته 21,900,000
نفر سوم 21,900,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 19,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GNG(تفلیس)هتل GNG (BB)

یک تخته 31,500,000
دو تخته 22,900,000
نفر سوم 22,900,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 19,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Golden Palace(تفلیس)هتل Golden Palace (BB)

یک تخته 34,500,000
دو تخته 25,900,000
نفر سوم 25,900,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 23,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Colombi(تفلیس)هتل Colombi (BB)

یک تخته 36,500,000
دو تخته 26,900,000
نفر سوم 26,900,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 24,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Vilton(تفلیس)هتل Vilton (BB)

یک تخته 36,500,000
دو تخته 26,900,000
نفر سوم 26,900,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 24,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pereference(تفلیس)هتل Pereference (BB)

یک تخته 73,950,000
دو تخته 47,950,000
نفر سوم 47,950,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 40,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BILTMORE(تفلیس)هتل BILTMORE (BB)

یک تخته 117,500,000
دو تخته 74,950,000
نفر سوم 74,950,000
کودک 6-2 16,950,000
کودک 12-6 74,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر تراسنف رفت و برگشت فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
توضیحات

ساعت پرواز : رفت : 07:30 ، برگشت : 09:00

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*