تورهای خارجی ترکیه

آنکارا 4 شب انگشت نگاری کانادا

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 190921 نام تور آنکارا 4 شب انگشت نگاری کانادا تعداد شب 4 مقصد نهایی آنکارا ایرلاین ایران ایر وضعیت سفر در حال اجرا اعتبار تور میلادی : 2019/09/25 شمسی : 1398/07/03 روزهای حرکت یکشنبه /
گالری
آنکارا
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Almer(آنکارا)هتل Almer (BB)
تماس بگیرید
31,900,000
 
 
 
Siyav(آنکارا)هتل Siyav (BB)
تماس بگیرید
32,400,000
 
 
 
ETAP(آنکارا)هتل ETAP (BB)
تماس بگیرید
34,200,000
 
 
 
Best Hotel(آنکارا)هتل Best Hotel (BB)
تماس بگیرید
35,900,000
 
 
 
Seven Deep Hotel(آنکارا)هتل Seven Deep Hotel (BB)
تماس بگیرید
36,000,000
 
 
 
Demonti(آنکارا)هتل Demonti (BB)
تماس بگیرید
36,300,000
 
 
 
Dafen(آنکارا)هتل Dafen (BB)
تماس بگیرید
36,900,000
 
 
 
Warwick(آنکارا)هتل Warwick (BB)
تماس بگیرید
39,200,000
 
 
 
Grand Ankara(آنکارا)هتل Grand Ankara (BB)
تماس بگیرید
39,500,000
 
 
 
Bera(آنکارا)هتل Bera (BB)
تماس بگیرید
39,900,000
 
 
 
Anemon(آنکارا)هتل Anemon (BB)
تماس بگیرید
39,900,000
 
 
 
Swiss(آنکارا)هتل Swiss (BB)
تماس بگیرید
40,900,000
 
 
 
Sheraton(آنکارا)هتل Sheraton   (TOP)(BB)
تماس بگیرید
42,900,000
 
 
 
Latanya(آنکارا)هتل Latanya (BB)
تماس بگیرید
44,500,000
 
 
 
هتل قیمت به ریال

Almer(آنکارا)هتل Almer (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 31,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Siyav(آنکارا)هتل Siyav (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 32,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ETAP(آنکارا)هتل ETAP (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 34,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Best Hotel(آنکارا)هتل Best Hotel (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 35,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Seven Deep Hotel(آنکارا)هتل Seven Deep Hotel (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 36,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Demonti(آنکارا)هتل Demonti (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 36,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dafen(آنکارا)هتل Dafen (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 36,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Warwick(آنکارا)هتل Warwick (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 39,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Ankara(آنکارا)هتل Grand Ankara (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 39,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Bera(آنکارا)هتل Bera (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 39,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Anemon(آنکارا)هتل Anemon (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 39,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Swiss(آنکارا)هتل Swiss (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 40,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton(آنکارا)هتل Sheraton   (TOP)(BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 42,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Latanya(آنکارا)هتل Latanya (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 44,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر در صورت درخواست لیدر مخصوص انگشت نگاری و ترانسفر سفارت به ازای هر نفر مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ تور اضافه می گردد.
برنامه سفر

تور آنکارا ویژه 3 مهر
4 شب و 5 روز
پرواز ایران ایر
رفت 16:30
برگشت 00:40

خدمات:

بلیط رفت و برگشت
اقامت
ترانسفر فرودگاهی
صبحانه
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی

توضیحات

3 مهر ماه

درخواست رزرو