بیمه مسافرتی

تورهای لحظه آخری خارجی

لحظه آخری
tour

تور انگشت نگاری کانادا 12 آبان 4 شب

قیمت 21000000

10 آبان ماه ، 2 شب و 3 روز ، ماهان ایر

لحظه آخری
tour

آنتالیا 6 شب 25 مهر و 2آبان ماه 6 شب

قیمت 24500000

25مهر و 2 آبان ماه ، پرواز ایران ایر ، 6 شب 

لحظه آخری
tour

اسپانیا 7 شب 7 شب

قیمت 196000000

2 آبان ماه

لحظه آخری
tour

گوانجو 7 شب ، 7 آبان ، ماهان 7 شب

قیمت 145600000

گوانجو ، 7 شب ، با پرواز ماهان .

تورهای خارجی

tour

استانبول 3 شب 11 مهر 3 شب

قیمت 26500000

11 آبان ماه ، 3 شب ، ماهان

tour

استانبول 3 شب ، آبان و آذر ، ماهان 4 شب

قیمت 26350000

آبان و آذر 98 ، 4 شب و 4 روز ، ماهان .

tour

آنتالیا 6 شب ، 2 و 9 آبان ، ایران ایر 6 شب

قیمت 30900000

2 و 9 آبان ماه ، 6 شب و 7 روز ، ایران ایر.

tour

ایتالیاآذر 98 ، 4 شب ، ماهان 4 شب

قیمت 111000000

ایتالیاآذر 98 ، 4 شب ، ماهان

tour

تفلیس 5 شب 26مهر و 1 آبان ، قشم ایر 5 شب

قیمت 23250000

26 مهر و 1 آبان ، 5 و 6 روز شب ، قشم ایر.

tour

تور چین(نمایشگاه گوانجو) 7 شب 9 آبان 7 شب

قیمت 134500000

9 آبان ماه ، 7 شب ، ماهان .

تورهای داخلی

tour

مشهد 2 شب ایران ایر تور 28مهر 2 شب

قیمت 550000

28 مهر ماه ، 2 شب ، ایران ایر تور.

tour

کیش 4 شب 28 مهر زاگرس 4 شب

قیمت 710000

02 آبان ماه ، 4 شب ، زاگرس

tour

قشم 3 شب 26 مهر 3 شب

قیمت 899000

26 مهرماه ، 3 شب ، قشم ایر